Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci urodzonych w latach 2008 - 2016, których przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub uprawniony jest do świadczeń z KRUS.

Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy

i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Wnioski od zainteresowanych rolników z województwa lubuskiego przyjmuje Oddział Regionalny KRUS w Zielonej Górze i placówki terenowe do 25 maja 2023 r. - po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę.

 

WNIOSEK dostępny jest w siedzibie Oddziału lub na stronie KRUS www.krus.gov.pl.

 

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko - pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziecmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego odbędzie się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu w terminie 11 - 31.08.2023 r.

 

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami postawy i chorobami narządów ruchu odbędzie się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie 10 - 30.07.2023 r.

 

Więcej informacji uzyskać można dzwoniąc pod nr 68 452 31 06.