Rozmiar tekstu
 

Skład Komisji Rady Miejskiej

 

Komisja Budżetu i Integracji Europejskiej

Imię Nazwisko Funkcja
Irena Gerlip Członek Komisji
Michał Brysik Z-ca Przewodniczącego
Paweł Pawliszyn Przewodniczący
Sławomir Cal Członek Komisji
Łukasz Borkowski Członek Komisji
 
 
 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Imię Nazwisko Funkcja
Grażyna Pabierowska Członkini Komisji
Beata Musiał Z-ca Przewodniczącego
Andrzej Biazik Członkini Komisji
Eugeniusz Zwarycz Członkini Komisji
Łukasz Borkowski Przewodniczący


 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ładu i Porządku Publicznego

Imię Nazwisko Funkcja
Józef Werner
Członek Komisji
Grażyna Kwiecień Członkini Komisji
Irena Szpilka Członkini Komisji
Marek Miszczak Z-ca Przewodniczącego
Eugeniusz Zwarycz Przewodniczący
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Imię Nazwisko Funkcja
Małgorzata Żmijowska Członek Komisji
Beata Musiał Przewodnicząca
Grażyna Pabierowska Z-ca Przewodniczącego
Irena Gerlip Członek Komisji
Jadwiga Podgórska Członek Komisji
 

Komisja Rewizyjna

Imię Nazwisko Funkcja
Grażyna Kwiecień Członek Komisji
Sławomir Cal Członek Komisji
Andrzej Biazik
Członek Komisji
Paweł Pawliszyn Z-ca Przewodniczącego
Marek Miszczak Przewodniczący