Rozmiar tekstu
 

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert
  1. KOMUNIKAT Burmistrza Gminy i Miasta Nowego Miasteczka w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione wart. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

    -- Delivered by Feed43 service