Rozmiar tekstu
 

Wyniki konkursów

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w 2018r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych. Prowadzenie systematycznych szkoleń i treningów sportowych ukierunkowanych na piłkę nożną - organizacja przedsięwzięć sportowych dla wszystkich mieszkańców Gminy Nowe Miasteczko.

Treść Ogłoszenia