Rozmiar tekstu
 

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert
  1. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych. Prowadzenie systematycznych szkoleń i treningów sportowych ukierunkowanych na piłkę nożną - organizacja przedsięwzięć sportowych dla wszystkich mieszkańców Gminy Rok 2017

    -- Delivered by Feed43 service