Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Samorząd

W dniu 18 października 2017 roku, po rezygnacji z funkcji Sołtysa wsi Nieciecz Emila Sojki, odbyły się wybory przedterminowe. Decyzją Zebrania Wiejskiego, nowym Sołtysem Niecieczy została Pani Barbara Majer. Emilowi serdecznie dziękujemy za dotychczasową, rewelacyjną współpracę, a nową Panią Sołtys - witamy w zespole

Agencja Nieruchomości Rolnych