Przegląd artykułów Gmina

   Gmina Nowe Miasteczko – wraz z gminami: Kożuchów, Bytom Odrzański, Nowa Sól, Siedlisko, Kolsko, Sława, Wschowa, Szlichtyngowa – utworzyła partnerstwo pn. „LUBUSKA 9”. Współpraca pomiędzy samorządami oparta będzie na wspólnych dokumentach strategicznych, które obejmować będą wieloletnie planowanie rozwoju na obszarach większych od pojedynczych miast i gmin.

Celem przystąpienia do tego procesu diagnostyczno-doradczego jest opracowanie rozwiązań wspierających miasta i gminy znajdujące się w trudnej sytuacji rozwojowej.

   Pierwszym etapem prac nad Strategią Partnerstwa są badania diagnostyczne, na podstawie których tworzone będą konkretne dokumenty. Badania te nie mogą odbyć się bez udziału Mieszkańców.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych.

To Wy, Drodzy Mieszkańcy, macie okazję wyrazić swoje zdanie na temat funkcjonowania i proponowanych kierunków rozwoju Naszej Gminy i dzięki temu wspólnie przyczynić się do poprawy jakości życia w naszej małej ojczyźnie!

 

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do wypełnienia ankiety elektronicznej dostępnej pod linkiem:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8ve1vfr2

WAŻNE!

Ankieta jest anonimowa!!!

 

Jeśli wokół Was są osoby, które nie mają dostępu do komputera bądź nie potrafią odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości – zapraszamy je do Urzędu Miejskiego (pok. 13),  gdzie będzie można pobrać papierową wersje ankiety, wypełnić ją - oczywiście anonimowo (również na miejscu) i wrzucić do pojemnika na ankiety.

 

Badania te są częścią ogólnopolskiego projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”, który realizują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich i Fundacja Fundusz Współpracy. W pracy nad nimi nasze partnerstwo wspiera i nad pracami czuwa Związek Miast Polskich.

Gminy skupione w „LUBUSKIEJ 9” przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do poprawy warunków życia, powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

 

Kilka słów o projekcie „Centrum Wsparcia Doradczego Plus

Jakich tematów „dotknie” ankieta?

Przede wszystkim atrakcyjność gospodarcza i turystyczna, jakość usług komunalnych, warunki dla rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości, oferta edukacyjna, usług zdrowotnych i rynkowych, sport, rekreacja, kultura, stan środowiska naturalnego – to tylko przykłady obszarów, na które bezpośredni i pośredni wpływ ma samorząd lokalny.

W całym kraju ponad 300 gmin i 27 powiatów bierze udział w takim właśnie procesie diagnostyczno-doradczym. Wszystkim zależy na jednym:

- Istotą projektu jest rozwój współpracy między samorządami lokalnymi – gminami, miastami i powiatami. Coraz bardziej widoczne są trwałe problemy związane z nierównomiernym rozwojem kraju i poszczególnych regionów, a większość tzw. zmarginalizowanych gmin nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie. Do przezwyciężenia problemów niezbędna jest współpraca – mówi Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, ekspertka Związku Miast Polskich.

Współpraca pomiędzy samorządami oparta będzie na wspólnych dokumentach strategicznych, które obejmować będą wieloletnie planowanie rozwoju na obszarach większych od pojedynczych miast i gmin.

- Jednym z najważniejszych i najistotniejszych wyzwań, jakie stoją przed nami w tej chwili jest poznanie opinii mieszkańców – mówi Piotr Jański ze Związku Miast Polskich – Rozpoczęliśmy cykl badań, których wyniki stanowić będą fundament diagnozy obszaru Partnerstwa, a więc wyznaczą kierunek całości prowadzonych przez nas wspólnie dalszych prac.

Badania odbywać się będą w formie ankiet elektronicznych, dostępnych na stronach internetowych poszczególnych samorządów. Formularz ankietowy liczy trzynaście pozycji, m.in. pytania o poziom usług publicznych, przyzwyczajenia transportowe czy potrzeby inwestycyjne gminy, w której mieszkamy. Całe badanie jest anonimowe, a podmiotem przeprowadzającym ankiety jest Związek Miast Polskich.

Szczególny tryb badań dotyczy młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych. - Jednym z kryteriów decydujących o udziale w projekcie CWD była trudna sytuacja społeczna i demograficzna danego obszaru, na którą składa się m.in. rosnąca migracja młodzieży – mówi Krzysztof Koman ze Związku Miast Polskich – Chcemy poznać opinie młodych ludzi na temat ich miejsca zamieszkania, ale też planów na przyszłość. ZMP od blisko trzech lat realizuje podobne badania na terenie całego kraju, a ich wyniki były niejednokrotnie olbrzymim zaskoczeniem dla samorządów, nauczycieli i rodziców.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus dostępne są na stronach internetowych www.cwd.info.pl oraz www.zmp.poznan.pl.