Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

 

 

30 grantów po 30 tys. zł na aktywizację społeczności lokalnych w programie „Moja mała Ojczyzna”

 

Nabór do programu "Moja mała Ojczyzna" potrwa do 1 lipca br. Jest to już do szósta edycja programu grantowego Fundacji BGK „Moja mała Ojczyzna”.

Program jest przeznaczony m.in. dla kół gospodyń wiejskich oraz fundacji i stowarzyszeń.

Dla 30 najlepszych projektów przewidziano granty w wysokości do 30 tys. zł.!

 

„Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki, funkcjonalności lub jej modernizacji” – czytamy w informacji na temat programu na stronie fundacji.

 

Dofinansowanie - wg organizatora programu - może być przeznaczone m.in. na:

  • poprawę lokalnej przestrzeni publicznej,
  • pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych – w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci,
  • wsparcie infrastruktury placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,
  • zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem.

Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć wniosek online poprzez formularz elektroniczny dostępny na TEJ STRONIE (kliknij w link)w terminie do 01.07.2022 r. (piątek) o godz. 23:59.

 

Jak informuje organizator, o dofinansowanie w tej edycji konkursu „Moja mała Ojczyzna” mogą ubiegać się również podmioty, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich edycjach, pod warunkiem terminowego i prawidłowego rozliczenia realizowanego wówczas projektu.

 

Szczegóły tegorocznego programu oraz informacje o poprzednich edycjach znaleźć można na stronie:

https://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna/#laureaci