Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Nowym Miasteczku
informuje,
że w związku z trwającą epidemią koronawirusa
Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym
oraz członków ich rodzin pracuje zdalnie.
Terapeuta uzależnień udziela porad telefonicznie
tel. 736371162
w każdy piątek miesiąca
w godzinach od 14.00 do 18.00
Taka forma pomocy będzie udzielana do końca roku