Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że przedłużony został termin składania wniosku o szacowanie szkód spowodowanych suszą w gospodarstwie rolnym.

Wnioski - za pomocą aplikacji publicznej - można składać do 15 października 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2 

Agencja Nieruchomości Rolnych