Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Gmina Nowe Miasteczko ogłasza nabór chętnych do programu budowy „LOKALNYCH SYSTEMÓW ZAGOSPODAROWANIA ŚCIEKÓW SOCJALNO-BYTOWYCH" na rok 202 ! na celu budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na posesjach z terenu Gminy Nowe Miasteczko. Przystąpienie do programu należy wyrazić w formie wstępnego oświadczenia dostępnego na stronie intemetowej www.nowemiasteczko.pl lub u sołtysów poszczególnych wsi: Konin, Szyba, Żuków, Miłaków, Borów Wielki, Borów Polski, Gołaszyn, Nieciecz.

Oświadczenie należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku w terminie do 31.12.2020 r.

Planowany sposób finansowania budowy zbiorników bezodpływowych:

  • 35 % właściciel posesji - nie więcej niż 1500 zł

 

UWAGA:

Po zebraniu przez Gminę wstępnych oświadczeń z osobami wyrażającymi chęć przystąpienia do programu zostaną podpisane umowy na realizację poszczególnych zbiorników.

Przystąpienie do prac nastąpi w 2021 r. tylko w przypadku otrzymania przez Gminę środków finansowych z WFOŚiGW.

 

 

Oświadczenie

Agencja Nieruchomości Rolnych