Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Nowym Miasteczku informuje,że w związku z trwającą epidemią koronawirusa
Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin pracuje zdalnie.
Terapeuta uzależnień udziela porad telefonicznie pod numerem 736 371 162 w każdy piątek miesiąca
w godzinach od 16 00 do 1800.
Taka forma pomocy będzie udzielana do odwołania.

Agencja Nieruchomości Rolnych