Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Komunikat Wojewody Lubuskiego


W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w Europie i rosnącym niepokojem społeczeństwa wywołanym jego możliwymi skutkami informujemy, że wszelkie informacje dot. koronawirusa znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, w zakładce: „co musisz wiedzieć o koronawirusie.


https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie


W razie wątpliwości i pytań, na które nie znaleźliście Państwo odpowiedzi, do dyspozycji pozostaje infolinia NFZ, dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem:

800 190 590

Agencja Nieruchomości Rolnych