Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Wszechnica Edukacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt unijny pt. ,,Przygotuj swój plan’’ – są to szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt ma na celu wspomóc merytorycznie i poprowadzić osoby które planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, oraz tych, którzy planują zatrudnienie opiekuna dziennego do w.w placówki.

Innymi słowami – osobom które chciałyby kiedyś taki żłobek otworzyć a nie wiedzą jak.

 Udział w szkoleniu NIE obliguje do założenia żłobka, zatem w szkoleniu może wziąć udział każda zainteresowana tematyką osoba.

 Na szkoleniu uczestnik zdobędzie kompleksową wiedzę m.in. na temat:

 - WYMAGAŃ LOKALOWYCH I SANITARNYCH

- ORGANIZACJI ŻŁOBKA/KLUBU

- WSPÓŁPRACY PUBLICZNO - PRYWATNEJ

- KWALIFIKACJI KADRY I DOKUMENTACJI W PLACÓWCE

- RODO

- TWORZENIA BIZNESPLANU

- ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM, W TYM POZYSKIWANIA ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

- PSYCHOLOGII WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI

 Szkolenie składa się z części wykładowej – dwa dni (najczęściej jest to sobota i niedziela), po 8 godzin, oraz z części warsztatowej - dwa dni (najczęściej jest to sobota i niedziela), po 8 godzin. – wykłady i warsztaty są obligatoryjne.

Następnie - dla zainteresowanych istnieje możliwość skorzystania ze szkolenia ad hoc, czyli dodatkowych konsultacji wynikających z potrzeb uczestnika np. w zakresie tworzenia biznesplanu lub innych bieżących potrzeb. Na takich konsultacjach trener jest do dyspozycji grupy średnio 4-osobowej. Dodatkowo, każdy uczestnik projektu może skorzystać z konsultacji osobistych – zdalnych (1h dla maksymalnie 20 osób – tyle liczy grupa szkoleniowa).

 Uczestnikom szkolenia zapewniamy lunch każdego dnia szkolenia, oraz przerwy kawowe.

 

Formularz zgłosenia

Regulamin

Agencja Nieruchomości Rolnych