Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Pierwszy w województwie charytatywny pojemnik na nakrętki stanął właśnie w Nowym Miasteczku.

Działania na rzecz ochrony środowiska Gmina prowadzi na różnych obszarach jednocześnie, począwszy od kampanii edukacyjnych tj.:,, Toaleta, to nie śmietnik”, czy,, Segreguj odpady” poprzez akcje związane z nasadzeniem drzewek.

Danuta Wojtasik realizując zadania własne Gminy nie zwalnia tempa i robi krok do przodu łącząc dotychczasowe działania związane z selektywną zbiórką odpadów (w tym przypadku nakrętek) z akcją charytatywną.

W uzasadnieniu włodarz miasta podkreśla, że niejednokrotnie Mieszkańcy Naszej Gminy angażowali się w akcje charytatywne z dużym sukcesem, więc jest przekonana, że i ten pomysł przyjmie się i otworzy serca lokalnej społeczności. Wystarczy zbierać nakrętki z plastikowych butelek i wrzucać je do specjalnego pojemnika w kształcie serca. Ponieważ najlepsze efekty daje edukacja dzieci, pojemnik ustawiony jest na placu Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku.

- Takie duże serce, to duża rzecz – mówi włodarz. Pomysł na takie pojemniki zapożyczyliśmy od Bułgarów. Na informację natknęliśmy się w sieci i postanowiliśmy przenieść go do nas. Dzięki staraniom Pani Iwony Augustyniak zatrudnionej w UM na stanowisku ds. promocji, udało nam się dotrzeć do producenta pojemników.

Wierzę, że taka hybryda wzmocni nawyk segregacji odpadów wśród mieszkańców Gminy, a tym samym umożliwi niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie – relacjonuje Pani Burmistrz.

 

Agencja Nieruchomości Rolnych