Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Koniec roku, to doskonały moment na podsumowanie.

W sobotę 7 grudnia b.r. Pani Burmistrz uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich i Radę Sołecką w Żukowie. Okazją do spotkania było zakończenie warsztatów z Carvingu w ramach realizowanego projektu. Był to również doskonały moment na podsumowanie mijającego roku. Pan Anatol Komarnicki przedstawił przygotowaną prezentację z działań jakie w tym roku udało się przeprowadzić w ramach pozyskanych środków finansowych z małych grantów.

Koło Gospodyń Wiejskich w Żukowie otrzymało w 2018r dofinansowanie z „Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w wysokości 4 tys. zł natomiast w 2019r otrzymało dwa dofinansowania z ARiMR po 4 tys. zł, jak również wsparcie w dwóch projektach Urzędu Marszałkowskiego na łączną kwotę 11.150 zł oraz otrzymało dofinansowanie GKRPA w Nowym Miasteczku w wysokości 17.700 zł. Łączna suma dofinansowań wyniosła 40.850 zł z których zakupiono: maszynę do waty cukrowej, maszynę do popcornu, projektor multimedialny, ekran do projektora, wózek do malowania linii na boisku, dwie gitary klasyczne ze stojakami i pulpitami, zakupiono materiał na stroje dla chóru „Via-Musica” szafy do przechowywania sprzętu, stoły składane, urządzono plac zabaw dla dzieci z ławkami plenerowymi i koszem oraz tablicą edukacyjną, sprzęt AGD jak: gofrownicę, frytkownicę niskotłuszczową, robot kuchenny, wózek kuchenny, trzy podgrzewacze bankietowe, termos 25 l.

W ramach otrzymanego wsparcia KGW zorganizowało kursy i warsztaty jak: kurs gotowania i pieczenia, warsztaty zdobienia „dekupaż”, warsztaty carvingu – dekoracyjnego rzeźbienia owoców i warzyw, warsztaty wokalno – muzyczne chóru „Via-Musica” oraz zespołu „Młodzi Żukowianie”.
KGW w Żukowie organizowało w 2019 roku przy udziale Sołtysa i Rady Sołeckiej szereg uroczystości i festynów między innymi:
• 27-01-2019 „Spotkanie Opłatkowe”
• 09-03-2019 „Dzień Kobiet”
• 08-06-2019 Brało udział w „Festiwalu Pieroga” w Borowie Wielkim
• 23-06-2019 „Dzień Rodziny”
• 24-08-2019 brało udział w Gminnych „Dożynkach” – sprzedaż wyrobów lokalnych
• 31-08-2019 „Zakończenie Wakacji”
• 21-09-2019 „Dożynki Wiejskie”
• 20-10-2019 „Święto Pieczonego Ziemniaka”
• 15-11-2019 – 07-12-2019 Warsztaty z Carvingu – sztuki rzeźbienia warzyw i owoców
• 07-12-2019 „Podsumowanie Programów”

Pan Anatol Komarnicki jako mieszkaniec Żukowa i jednocześnie pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej podziękował zgromadzonym i podkreślił, że powyższych działań nie udałoby się zrealizować i osiągnąć bez zaangażowania mieszkańców i sponsorów.

KGW realizując powyższe programy poza pozyskanym dofinansowaniem włożyło dużo wysiłku w postaci: pracy wolontariuszy, wkładu własnego osobowego i rzeczowego oraz wkładu własnego finansowego. Dla przykładu projekt z Urzędu Marszałkowskiego – „Lubuska Odnowa Wsi” opiewał ogólnie na kwotę 16.500 zł z czego dofinansowanie wynosiło 5.850zł. natomiast 10.650 zł stanowił wkład: własny rzeczowy, osobowy oraz finansowy.

Powyższe działania sprzyjają rozwojowi i integracji lokalnej społeczności, co niezwykle cieszy tut. samorząd. Pani Burmistrz w ramach wsparcia kolejnych działań KGW i Rady Sołeckiej i dalszego rozwoju przekazała na ręce przedstawicieli lokalności Żuków Akt przekazania nieruchomości zabudowanej, w postaci małej salki przynależnej do sali wiejskiej położonej na działce nr 42/1 w Żukowie.

 

Agencja Nieruchomości Rolnych