Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

W dniu 15.10.2019r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. „Starość to też radość”, współfinansowanego przez Fundację Lotto, od której otrzymaliśmy kwotę 6580zł.
Głównym założeniem projektu była poprawa jakości poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się, oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście w osobie Pani Burmistrz Danuty Wojtasik, Pani Skarbnik Doroty Jatczak oraz Pani Małgorzaty Żmijowskiej Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku. Konferencja miała na celu podsumowanie prowadzonych działań w ramach projektu. Została przedstawiona prezentacja multimedialna obrazująca efekty trzymiesięcznej pracy zakończona wspólnym obiadem przygotowanym przez pracowników tut. Ośrodka i wręczeniem drobnych upominków uczestnikom oraz zaproszonym gościom.

 

 

 

 

 

 

Agencja Nieruchomości Rolnych