Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Nie masz pomysłu na prezent pod choinkę?
Najlepszą lokatą będzie zakup nieruchomości niezabudowanej położonej na ul. 22 Lipca w Nowym Miasteczku.
Zainwestuj w swoją przyszłość i przyszłość swojej rodziny.

Przetarg na sprzedaż działki nr 368/17, odbędzie się 20.12.2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego ul. Rynek 2, pok. nr 12.
Przetarg na sprzedaż działki nr 368/23, odbędzie się 20.12.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego ul. Rynek 2, pok. nr 12.

Działki położone są w strefie peryferyjnej miejscowości Nowe Miasteczko. Sąsiedztwo działek stanowią działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną oraz dalej działki zabudowane mieszkaniowe - jednorodzinne. Dojazd odbywa się od ul. 22 Lipca. Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone są w Nowym Miasteczku, klasa użytku [Bp]. Kształt działek foremny, działki bezpośrednio przylegają do drogi wewnętrznej - nieurządzonej. Działki nie są uzbrojone. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem MNU - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość jest wolna od wpisów jakichkolwiek ciężarów, zobowiązań, ograniczeń i hipotek. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu.

Więcej na BIP >

Agencja Nieruchomości Rolnych