Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Szanowni Mieszkańcy, z dniem dzisiejszym, tj. 29 lipca b.r. nastąpi zmiana organizacji ruchu (dojazd do Biedronki będzie możliwy od strony drogi Wojewódzkiej nr 333). Powyższe utrudnienia związane są z rozpoczęciem prac związanych z realizacją przez Gminę Nowe Miasteczko zadania zgłoszonego do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pt.,,Przebudowa drogi gminnej, ul. Szosa Bytomska w Nowym Miasteczku".
Inwestycja obejmuje przebudowę całości ulicy gminnej Szosa Bytomska (całość ciągu), tj. od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z Drogą Wojewódzką.

Obraz może zawierać: niebo i na zewnątrz

Obraz może zawierać: niebo i na zewnątrz

 

Agencja Nieruchomości Rolnych