Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

UWAGA ROLNICY gminy Nowe Miasteczko

 do 17 lipca 2019 roku przyjmowane są wnioski rolników w sprawie oszacowania strat powstałych w uprawach rolnych wykazanych w Systemie Monitoringu Suszy
Formularze wniosków oraz dalsze informacje można uzyskać w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku ul. Rynek 2.

 


W związku z wystąpieniem suszy na glebach I kategorii podatności na suszę rolniczą w uprawach rolnych: zboża jare i zboża ozime, przyjmowane są wnioski rolników w sprawie oszacowania strat powstałych w wymienionych uprawach. We wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR, oraz zachować zgodność danych zawartych
w zgłoszeniu do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Formularze wniosków oraz dalsze informacje można uzyskać w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego w N owym Miasteczku ul. Rynek 2

Agencja Nieruchomości Rolnych