Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Gmina Nowe Miasteczko ogłasza nabór chętnych do programu budowy "LOKALNYCH SYSTEMÓW ZAGOSPODAROWANIA ŚCIEKÓW SOCJALNO-BYTOWYCH" na rok 2019/2020 ogłoszonego przez WFOŚiGW w Zielonej Górze mającego na celu budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na posesjach z terenu Gminy Nowe Miasteczko. Przystąpienie do programu należy wyrazić w formie wstępnego oświadczenia dostępnego na stronie internetowej www.nowemiasteczko.pl lub u sołtysów poszczególnych wsi: Konin, Szyba, Żuków, Miłaków, Borów Wielki. Oświadczenie należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku w terminie do 31.07.2019 r. 


Planowany sposób finansowania budowy zbiorników bezodpływowych:
• 35 % właściciel posesji - nie więcej niż 1500 zł
• 20 % WFOŚiGW w Zielonej Górze
• 45 % Gmina Nowe Miasteczko


Szczegółowe dane można znaleźć na stronie internetowej
www.wfosigw.zgora.pl


UWAGA:
Po zebraniu przez Gminę wstępnych oświadczeń z osobami wyrażającymi chęć przystąpienia do programu zostaną podpisane umowy na realizację poszczególnych zbiorników. Przystąpienie do prac nastąpi w 2019/2020 r. tylko w przypadku otrzymania przez Gminę środków finansowych z WFOŚiGW.

 

Oświadczenie

Agencja Nieruchomości Rolnych