Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Działaj lokalnie to program Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj lokalnie Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.
Partnerami wspierającymi program Działaj lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich jest 12 gmin z terenu Wzgórz Dalkowskich:
Jerzmanowa, Gaworzyce, Radwanice, Grębocice, Żukowice, Polkowice, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Brzeźnica, Kożuchów i Niegosławice.

Agencja Nieruchomości Rolnych