Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

 

Każdy użytkownik ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, poprzez przestrzeganie zasady, by nie wrzucać śmieci do toalety.
Przestrzegając zasad działamy dla naszego dobra, bo obniżamy koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków i zmniejszamy ilość awarii sieci kanalizacyjnej.

Wielu mieszkańców traktuje odpływy kanalizacyjne jak kosze na śmieci. Do kanalizacji wrzucane są najróżniejsze rzeczy, które nie tylko mogą tworzyć problemy tj. zatory w sieci kanalizacyjnej ale również stanowią zagrożenie dla pożytecznych mikroorganizmów, które oczyszczają ścieki w oczyszczalniach. Często takie „złe” praktyki wynikają po prostu z niewiedzy odbiorców.

Do kanalizacji wrzucamy setki ton odpadów rocznie. Śmieci w sieci powodują zatory i są przyczyną awarii. Utrudniają oczyszczanie ścieków.

Do sieci kanalizacyjnej nie należy wrzucać zużytych artykułów higienicznych i opatrunkowych tj. np.:

chusteczki nawilżane ręczniki papierowe
pieluchy podpaski i tampony
prezerwatywy słomki
patyczki po lodach patyczki kosmetyczne
waciki opakowania po igłach
bandaże plastry
lekarstwa    

Do sieci kanalizacyjnej nie powinny trafiać:

żywność stała, resztki jedzenia, zepsute jedzenie, fusy kawy lub herbaty tłuszcz, oleje (tłuszcz spożywczy)
włosy niedopałki papierosów
gumy do żucia torebki foliowe
korki, nakrętki baterie
żwirek z kuwety lub wiórki z klatki gryzonia domowego ziemia z doniczek  
gazety, tektura zabawki
elementy garderoby (pończochy, rajstopy) chemikalia
materiały budowlane, farby, gruz, popiół, kostki brukowe, cegły itp. zużyte oleje silnikowe, rozpuszczalniki

Wrzucając śmieci do kanalizacji szkodzimy przede wszystkim sobie. A oto skutki takich działań:

 • wybijanie ścieków w piwnicy budynku;
 • brak odprowadzenia ścieków, zatory;
 • zapychanie rur kanalizacyjnych;
 • wzrost populacji szczurów w kanałach;
 • uciążliwy, przykry zapach z kanalizacji.

Utrudnienia jakie powodują śmieci wrzucane do kanalizacji:

 • Przyłącze kanalizacyjne ma średnicę 15-20cm, łatwo je zablokować. Wrzucane do sieci śmieci tworzą zatory i sprzyjają namnażaniu się bakterii w odpływach.
 • Zużyte oleje roślinne i tłuszcze  wlewane do kanalizacji tężeją, tworzą zatory i zatykają sieć kanalizacyjną oraz urządzenia na oczyszczalni.
 • Artykuły higieny i opatrunki są ogromnym problemem na przepompowniach ścieków, zatykają wloty pomp, nawijają się na elementy ruchome pomp, blokując je i powodują awarie.
  Zatykają sita na oczyszczalni i blokują pompy.
 • Włosy ze względu na swoją trwałość nie są dezintegrowane w procesie oczyszczania i stanowią duży problem eksploatacyjny, powodują zatykanie, nawijają się na elementy wirujące urządzeń. Zapychają odpływy kanalizacyjne, gromadząc się w nich stają się siedliskiem licznych bakterii. Powodują nieprzyjemny zapach wydobywający się z odpływów.
 • Wrzucane do kanalizacji resztki jedzenia przyciągają szczury. Wrzucane do sedesu pozostałości po obiedzie, to pokarm dla tych gryzoni, tym samym przyczyna do zwiększenia populacji szczurów.
 • Niektóre śmieci i substancje wrzucane do kanalizacji stanowią zagrożenie dla organizmów wodnych żyjących w wodach powierzchniowych, do których odprowadzane są oczyszczone ścieki.
 • Niektóre substancje spuszczane w toalecie mogą zmniejszać skuteczność procesów biologicznych prowadzonych w oczyszczalni.
 • Niedopałki papierosów poprzez zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.
 • Wrzucane do kanalizacji zużyte igły to potencjalne zagrożenie zranienia (i np. zakażenia groźnymi chorobami) dla pracowników serwisujących (eksploatujących) sieć i obiekty kanalizacyjne.
 • Węglowodory ropopochodne, stanowiące składnik olejów silnikowych itp. są silnymi truciznami dla  większości organizmów wodnych. Jedna kropla ropy naftowej skutecznie zanieczyszcza 1000 litrów wody. 

Treść i obrazy użyte w artykule pochodzą ze strony "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. https://www.zwik.zgora.pl.


Agencja Nieruchomości Rolnych