Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Gmina Nowe Miasteczko z sukcesem zakończyła negocjacje projektu „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli  w 8 gminach subregionu zielonogórskiego"; którego Partnerem jest Gmina Nowe Miasteczko.

Oznacza to, że projekt otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

W projekcie zaplanowano zajęcia dodatkowe dla dzieci z przedszkoli publicznych z Gminy Nowe Miasteczko z zakresu matematyki, przyrody, kompetencji cyfrowych czy umiejętności współpracy. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Wkład własny pieniężny Gminy wynosi 0,00 zł.

 

 

Agencja Nieruchomości Rolnych