Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Gmina Nowe Miasteczko informuje, iż w ramach zadania pn.: "Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby CRP i Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku" realizowanego przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, dokonała zakupu dwóch agregatów prądotwórczych. Zakup ten umożliwił zwiększenie gotowości operacyjnej poprzez wprowadzenie na stan wyposażenia nowego sprzętu, poprawiło skuteczność pr wadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oraz bezpieczeństwo, a także zapobieganie awarii na terenie Gminy Nowe Miasteczko.

Agencja Nieruchomości Rolnych