Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO INFORMUJE MIESZKAŃCÓW, ŻE PRZYSTĘPUJE DO REALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z NFOŚiGW w WARSZAWIE. PROGRAM DOFINANSOWANIA OBEJMUJE 100% POKRYCIE KOSZTÓW DEMONTAŻU, ZBIERANIA, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIENIA LUB ZABEZPIECZENIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. DOFINANSOWANIE JEST PRZEZNACZONE NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY (BEZ OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH WŁASNOŚCI POSESJI, Z KTÓRYCH SĄ USUWANE ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST). KOSZTY ZAKUPU I MONTAŻU NOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH POKRYWAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI WE WŁASNYM ZAKRESIE. ZAINTERESOWANI WŁAŚCICIELE LUB ZARZĄDCY POSESJI ZAMIERZAJĄCY USUNĄĆ MATERIAŁY

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: do 31.01.2019 roku.

 

WNIOSEK DO POBRANIA

Agencja Nieruchomości Rolnych