Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

INFORMACJA
ZMIANA GODZIN OTWARCIA PSZOK
(Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych)
Zmiana godzin otwarcia PSZOK
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. Z 0.0. informuje, że w
porozumieniu ze Związkiem Międzygminnym "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli
ustalone zostały zmiany w godzinach otwarcia PSZOK w następujących dniach:
• 21 i 22 grudnia 2018 r. - czynne do godziny 14.00;
• 24 i 31 grudnia 2018 r. - nieczynne;
• 27 i 28 grudnia - czynne w godzinach od 12.00 - 14.00

Agencja Nieruchomości Rolnych