Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Informuję, że Gmina Nowe Miasteczko zakończyła zadanie pn." Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych w Gminie Nowe Miasteczko etap II

Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie w formie dotacji, oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości: dofinansowanie w kwocie - 38.889,19 zł, Pożyczka w kwocie: 155.556,72 zł. Łączna wartość zadania  wyniosła: 244.891,83 zł brutto.

Poprzez realizację Zadania Gmina Nowe Miasteczko osiągnęła:

- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC 160 mm o długości łącznej 524,7m, 25 szt. bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne o pojemności 10m3 w miejscowościach: Borów Wielki, Miłaków, Konin, Nieciecz oraz Szyba.
- efekt ekologiczny w postaci podłączenia 132 osób do nowo wybudowanego lokalnego systemu gromadzenia ścieków socjalno-bytowych.

Agencja Nieruchomości Rolnych