Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

UWAGA !!!!!!!!!!!!!
ZMIANA W PROGRAMIE: "EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH"
Na etapie aplikowania o przystąpienie do projektu nie jest wymagane posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu.

 

Gmina Nowe Miasteczko ogłasza nabór chętnych do udziału w programie: "WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH" ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, mającym na celu wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na nowe, charakteryzujące się parametrami co najmniej 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012. Udział w programie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne z terenu Gminy Nowe Miasteczko.
Przystąpienie do programu należy wyrazić w formie deklaracji dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowemiasteczko.pl lub w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku pokój nr 8.
Wypełnioną deklarację należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku w terminie od 18.10.2018 r. do dnia 16.11.2018 r.
Dofinansowanie wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji:
- w przypadku lokalu mieszkalnego - dofinansowanie nie więcej niż 5.600 zł
- w przypadku domku jednorodzinnego - dofinansowanie nie więcej niż 9.600 zł
Planowany sposób finasowania wymiany źródła ciepła:
• 20% właściciel posesji
• 30 % Gmina Nowe Miasteczko
• 50 % Regionalny Program Operacyjny w Zielonej Górze
Szczegółowe dane można znaleźć na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl W związku z wdrażaniem programu w dniu 18.10.2018 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej w Centrum Ratownictwa Pożarniczego w Nowym Miasteczku odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne, na którym zostaną przybliżone założenia oraz regulamin programu.

PREZENTACJA PROGRAMU DO POBRANIA


UWAGA!!!

Po zebraniu przez Gminę wstępnych deklaracji, z osobami zakwalifikowanymi do programu zostaną podpisane umowy na jego realizację. Przystąpienie do prac nastąpi po otrzymaniu przez Gminę środków finansowych z RPO Lubuskie 2020.

Regulamin

WSTĘPNA DEKLARACJA

Agencja Nieruchomości Rolnych