Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Gmina Nowe Miasteczko przystąpiła do pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Decyzją Zarządu Funduszu, podjętą na posiedzeniu w dniu 04.04.2018 r. wniosek został rozpatrzony pozytywnie i przyjęty do planu działalności Funduszu na rok 2018 w  ramach Progamu "System - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

W związku z powyższym na realizację zgłoszonego zadania przyznane zostało wstępnie dofinansowanie w wysokości 36.000,00 zł w formie dotacji.

Agencja Nieruchomości Rolnych