Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Od 1 kwietnia 2018 roku wszelkie szkody spowodowane przez dziką zwierzynę w uprawach rolnych na terenie naszej gminy należy składać pisemnie na formularzu wniosku do Burmistrza Nowego Miasteczka.

Miejsce składania wniosków: referat rolnictwa pokój nr 12 lub sekretariat Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku  ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko.

ZGŁOSZENIE >>

Agencja Nieruchomości Rolnych