Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” ogłasza nabór do projektu pn. „EpiCENTRUM Senior Life”. Projekt otrzymał wsparcie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozwój i upowszechnianie usług społecznych wśród 50 seniorów w wieku 60+ z terenu gmin Wzgórz Dalkowskich, w okresie od marca do grudnia 2018r.

WIĘCEJ >>

Agencja Nieruchomości Rolnych