Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Spis treści

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZMIANA GODZINY OTWARCIA - PSZOK-u

• 31 marca 2018r. -od 9.00 do 13.00
• 30 kwietnia 2018r. - nieczynny
• 2 maj 2018r. - nieczynny
• 4 maj 2018r.- od 11.00 do 16.00
• 5 maj 2018r. - od 9.00 do16.00

Regularne godziny otwarcia: Od poniedziałku do czwartku 13.00-18.00

w piątki 11.00-14.00 w soboty 09.00-20.00 Dostarczone odpady muszą być posegregowane!

 Rodzaje przyjmowanych odpadów:

 • papier i tektura, w tym opakowania
 • metal, w tym opakowania
 • tworzywa sztuczne, w tym opakowania
 • szkło, w tym opakowania
 • opakowania wielomateriałowe
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
 • zużyte baterie i akumulatory
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe

 

 • odpady zielone
 • odpady drzewne (np. gałęzie, drzewo)
 • opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach
 • przeterminowane leki i chemikalia w ilości do 10 kg od mieszkańca rocznie

- odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 250kg od mieszkańca rocznie

 • zużyte opony, w ilości 4 szt. od mieszkańca rocznie

 

UWAGA !

 

Odpady można oddawać bezpłatnie po uprzednim okazaniu pracownikowi PSZOK dokumentu tożsamości oraz dowodu uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych za bieżący miesiąc.

 

Agencja Nieruchomości Rolnych