Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Zgodnie z nakazem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zakończyliśmy pierwszy etap zabezpieczenia ruin zamku w Borowie Polskim. Wartość zadania to 30.000 zł. z czego 24.000 zł. to środki z dotacji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakres prac obejmował spięcie murów klamrami i zabezpieczenie otworów okiennych w dolnej części budynku. W dniu 30.11.2017 r. zakres prac został odebrany, przy udziale pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, którzy nie wnieśli żadnych uwag.