Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Informujemy , że Gmina Nowe Miasteczko jest w trakcie bliskiego zakończenia zadania pn ." Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych w Gminie Nowe Miasteczko - etap I"
Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości : dofinansowanie w kwocie - 53.093,00 zł, pożyczka w kwocie: 212.372,00 zł. Łączna wartość zadania wyniesie: 323.057,53 zł brutto.
Poprzez realizację Zadania Gmina zobowiązuje się osiągnąć :

-wykonania przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC 160 mm o długości łącznej 732m, 48 szt. bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne o pojemności 10m3 w miejscowościach: Borów Wielki, Miłaków, Żuków, Konin, Nieciecz oraz Szyba.

- efekt ekologiczny w postaci podłączenia 220 osób do nowo wybudowanego lokalnego systemu gromadzenia ścieków socjalno-bytowych

Agencja Nieruchomości Rolnych