Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje , że w dniu   06.04.2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04.04.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 722).   Zagrożenie związane z grypa ptaków nie ustąpiło całkowicie i posiadacze drobiu powinni utrzymywać drób w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

W szczególności:

  • wypuszczać drób na terenie gospodarstwa, tak aby nie miał on dostępu do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki. W gospodarstwach mogą być stosowane również ultradźwiękowe odstraszacze, siatki, itp. sposoby mające na celu ograniczenie do minimum ryzyka kontaktu z dzikim ptactwem;
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki;
  • karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywane w niewoli wewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany, tak aby pasza i woda była zabezpieczona przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami;
  • przechowywana pasza ma być zabezpieczona przed dostępem zwierząt dzikich oraz ich odchodami (pasza ma być przechowywana w zamkniętym pomieszczeniu);
  • stosować zasady higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich;
  • zabezpieczyć słomę przeznaczoną na ściółkę przez umieszczeniem jej w budynkach( np. stodołach), a na polach pod szczelnym przykryciem przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodów;
  • zgłaszać do Inspekcji Weterynaryjnej miejsca w których utrzymujemy drób.

 

Hodowco !!!

 Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta)  o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: Zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, Objawy nerwowe  takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica i wybroczyny; nagły spadek nieśności.

Agencja Nieruchomości Rolnych