Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Informujemy że nastąpiła zmian punktu konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Punkt czynny jest w pierwszy i trzeci  czwartek każdego miesiąca w godz. od 15.30 do 17.30.

Punkt znajduje sie w budynku na stadionie w pokoju na I pietrze.

Agencja Nieruchomości Rolnych