Rozmiar tekstu
 

Przetargi

Aktualne przetargi w Gminie Nowe Miasteczko
  1. sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
  2. sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne znajdującego si~ w budynku wielolokalowym wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Nowe Miasteczko
  3. sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Szyba,stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
  4. prawa własności nieruchomości położonej miejscowości Gołaszyn, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko