Rozmiar tekstu
 

Inwestycje - UE

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko informuje mieszkańców, że kolejny rok przystępuje do realizacji programu USUWANIA AZBESTU Z TERENU MIASTA I GMINY NOWE MIASTECZKO przy udziale środków
z WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Program dofinansowania obejmuje 100% pokrycie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy (bez ograniczeń dotyczących własności posesji, z których są usuwane odpady zawierające azbest).

Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Zainteresowani właściciele lub zarządcy posesji zamierzający usunąć materiały zawierające azbest z terenu posesji proszeni są o złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku ul. Rynek 2, pok. Nr 8. (druk wniosku do pobrania dostępny jest również na stronie www.nowemiasteczko.pl )

 

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: do 23.01.2015 roku.