Rozmiar tekstu
 

Inwestycje - UE

W dniu dzisiejszym Komisja w składzie: Pani Burmistrz Danuta Wojtasik wraz z Inspektorem Nadzoru - Panem Jerzym Pawełek jako Zamawiający oraz Pan Marek Bereś i Tomasz Jaremkiewicz reprezentujący stronę Wykonawcy dokonali oględzin i odbioru technicznego prac związanych z inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102532F – ul. Szosa Bytomska
w Nowym Miasteczku” zgłoszonej do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Zadanie swoim zakresem prac obejmowało:
• demontaż starej nawierzchni z bruku bazaltowego 15/17 cm, z przeznaczeniem
do ponownego wykorzystania,
• demontaż istniejącej nawierzchni z kamieni polnych i zastąpienie jej nawierzchnią
ze starobruku,
• demontaż istniejącej nawierzchni z kostki betonowej (chodniki i zjazdy),
• demontaż istniejących krawężników drogowych,
• demontaż 3 wysięgników z istniejącymi oprawami sodowymi i zamiana ich na nowe typu LED,
• remont istniejącego przepustu poprzez umieszczenie w jego wnętrzu rury ze stali spiralnie karbowanej o wymiarze 180x150 cm,
• demontaż istniejących barierek na przepuście,
• czyszczenie obustronne rowu na długości 20 m w każdą ze stron,
• zabezpieczenie istniejących kabli podziemnych rurami osłonowymi typu łupinowego,
• demontaż i wybudowanie nowych schodów do obiektów,
• regulację wysokościową istniejących sieci podziemnych,
• wykonanie przejścia dla pieszych przy DK 3,
• odwodnienie drogi powierzchniowe lub w pobocza z kostki młoteczkowanej
w kształcie ścieku,
• wykonanie przełożenia nawierzchni drogi gminnej oraz wyrównania połączenia z drogą krajową nr 3.
Całkowita wartość zadania - 554 165,61 zł,
w tym:
• kwota dofinansowania inwestycji 60% - 332.499,00 zł
• kwota wkładu własnego 40% - 221 666,61 zł.
Wykonawcą niniejszej inwestycji była lokalna firma ,,Marco” Marek Bereś z Miłakowa.