Rozmiar tekstu
 

Inwestycje - UE

 WYCIAG Z OGŁOSZENIA

 

                     Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza

                 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych  w Nowym Miasteczku, stanowiących  własność Gminy Nowe Miasteczko

 

Oznaczenie nieruch.

wg księgi wieczystej

 

 

 

Numer działki

Powierz. działki

[ ha]

 

 

 

 

Opis i położenie nieruchomości (ulica)

Cena

wywoławcza netto

(w złotych)

 

 

 

Wysokość wadium

(w złotych)

 

 

Termin przetargu

ZG1N/00032030/7

 

 

 

368/12

 

0,1286

 

 

Nieruchomość do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy
ul. Marcinkowskiego
 w Nowym Miasteczku

37 400,00 zł

 

 

 

4 000,00 zł

 

10.09.2019r.

o godz. 900

ZG1N/00032030/7

 

 

368/13

 

0,1000

 

 

Nieruchomość do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w kompleksie działek  pomiędzy ul. 22 Lipca a ulicą Marcinkowskiego
w Nowym Miasteczku

25 600,00 zł

 

 

 

3 000,00 zł

 

 

11.09.2019r.

o godz. 900

ZG1N/00032030/7

 

 

368/14

 

0,1000

 

 

Nieruchomość do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w kompleksie działek  pomiędzy ul. 22 Lipca a ulicą Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku

25 600,00 zł

 

 

 

3 000,00 zł

 

 

12.09.2019r.

o godz. 900

ZG1N/00032030/7

 

 

368/15

 

0,0944

 

 

Nieruchomość do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy
ul. 22 Lipca w Nowym Miasteczku

25 500,00 zł

 

 

3 000,00 zł

 

 

13.09.2019r.

o godz. 900

 

 Wadium w pieniądzu z podanym numerem działki należy wpłacić do dnia 04 września 2019r. tzn. do tej daty musi wpłynąć na konto gminy.

Podane ceny są cenami netto a do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT – wg obowiązującej stawki.

Przetargi odbędą się  w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego ul. Rynek 2, pok. nr 12.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargów zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronach internetowych urzędu: www.nowemiasteczko.pl

Bliższych informacji udzieli  – stanowisko ds. mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku pokój nr 12 lub tel. nr 0-68 388-81-54 wew. 37”.