Rozmiar tekstu
 

Inwestycje - UE

Gmina Nowe Miasteczko jest właścicielem pięknej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 100/26 położonej w Nowym Miasteczku przy ulicy Parkowej,  lokalnie zwane „stawami” oraz przyległych terenów  rekreacyjno-wypoczynkowych.

Do dzierżawy przeznaczamy  3 ha gruntów, w skład których wchodzi niecka kąpielowa, teren na pole namiotowe, plaża oraz zabudowa do wykorzystania na cele handlowo-gastronomiczne.

Gmina Nowe Miasteczko oczekuje od dzierżawcy:

  • uruchomienia na ww. terenie kąpieliska - zgodnie z wymogami Ustawy o Prawie Wodnym wraz zabezpieczeniem pod względem bezpieczeństwa osób z niego korzystających,
  • uruchomienia pola namiotowego i kempingowego,
  • prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej,
  • zabezpieczenia terenu przed osobami trzecimi.

Mile widziane własne pomysły i innowacje służące ulepszeniu terenu.

Szczegółowe informacje są zamieszczone w ogłoszeniu o przetargu opublikowanym na stronie Gminy Nowe Miasteczko oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.nowemiasteczko.pl.

Link do informacji o przetargu na dzierżawę.