Rozmiar tekstu
 

Inwestycje - UE

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko informuje, że na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.wfosigw.zgora.pl                ( zakładka: strona główna -  aktualności) został ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu „EKO-MIESZKANIEC – Dotacja na ograniczenie niskiej emisji” na 2018 r.

Celem programu : poprawa jakości powietrza na obszarze woj. Lubuskiego. Zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku spalania paliw stałych.

Beneficjenci programu: osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym, kościele osoby prawne oraz związki wyznaniowe.

Przedmiot wsparcia: przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego polegające na likwidacji źródeł tzw. „niskiej emisji”, tj. lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych opalanych paliwami stałymi oraz ich wymianie na nowoczesne źródła ciepła.

Dotacja udzielana  jest wyłącznie dla budynków i lokali mieszkalnych.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia (26.02.2018 r) na stronie internetowej WFOŚiGW w Zielonej Górze www.wfosigw.zgora.pl do czasu wyczerpania puli środków finansowych nie później niż do 31.05.2018 r. Wnioski będą rozpatrywane i kwalifikowane w kolejności zgłoszeń. Decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Wnioski złożone po 31.05.2018 r. nie będą rozpatrywane.

Wypełniony wniosek w wersji papierowej (w jednym egzemplarzu) wraz z załącznikami, należy dostarczyć do Funduszu, na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,

  1. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 68  419 69 14, 68 419 69 30

oraz w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku pod numerem telefonu: 68 3888 154 wew. 34.