Rozmiar tekstu
 

Inwestycje - UE

 

 

W związku z uchwałą NR XXIX/188/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG urzędzie gminy osobiście, listem poleconym lub on-line (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.

Zakres zmiany powinien obejmować rubryki w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy:

  • adres zamieszania,
  • adres zameldowania,
  • adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
  • adres do doręczeń,
  • adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
  • adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.

Wszelkie czynności wykonywane w CEIDG są BEZPŁATNE.