Rozmiar tekstu
 

Inwestycje - UE

Od 17 czerwca 2017r. obowiązywać zaczną nowe przepisy dotyczące usuwania drzew. Główną zmianą jest wprowadzenie obowiązku dokonania zgłoszenia zamiaru wycięcia drzewa.

Każda osoba fizyczna będąca właścicielem działki, na której rośnie drzewo będzie miała obowiązek zgłosić do Burmistrza Nowego Miasteczka zamiar jego usunięcia. Zgłoszenie będzie musiało zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, tzn. trzeba będzie podać numer geodezyjny działki i nazwę obrębu albo adres nieruchomości. Obowiązkowym załącznikiem do zgłoszenia będzie rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości (w przypadku zamiaru usunięcia więcej niż jednego drzewa trzeba będzie zaznaczyć lokalizację wszystkich drzew, które mają zostać usunięte).

Po wpłynięciu zgłoszenia pracownik Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku  skontaktuje się z wnioskodawcą w celu przeprowadzenia oględzin drzew (ma na to 21 dni). Ich usunięcie możliwe będzie po upływie 14 dni od dnia wizji, chyba że w tym czasie burmistrz wniesie sprzeciw w formie decyzji. W przypadku wydania sprzeciwu posiadacz nieruchomości będzie miał jednak prawo wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie tych drzew na ogólnych zasadach.

Brak sprzeciwu burmistrza oznaczać będzie zgodę na usunięcie drzew. Drzewa będzie można usunąć w terminie do 6 miesięcy od daty oględzin. Jeśli do tego czasu drzewa nie zostaną usunięte trzeba będzie dokonać nowego zgłoszenia.

Za usunięcie drzew na podstawie zgłoszenia nie będą pobierane opłaty. Należy jednak pamiętać, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na tej części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo to burmistrz nałoży na niego obowiązek dokonania opłaty. Opłata zostanie wyliczona w oparciu o obwody pni drzew ustalone w trakcie oględzin.

Ponadto należy pamiętać, że usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub też przed upływem 14 dni od oględzin albo po upływie 6 miesięcy zagrożone jest administracyjną karą pieniężna, na takich samych zasadach jak za usunięcie drzew bez zezwolenia.

Zmianie uległy również wielkości obwodów pni drzew, na które nie jest wymagane zezwolenie/zgłoszenie oraz miejsce jego pomiaru. Do tej pory obwód pnia mierzony był na wysokości 130 cm - od 17 czerwca br. obwód trzeba będzie zmierzyć na wysokości 5 cm od ziemi. Nie trzeba będzie zatem uzyskiwać zezwolenia/dokonywać zgłoszenia jeśli na wysokości 5 cm drzewo będzie miało obwód nie większy niż:

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jednocześnie przypominamy, że osoby fizyczne, które nie są właścicielem działki, na której rośnie drzewo (np. wieczyści użytkownicy, współwłaściciele nieruchomości, gdzie udział w gruncie posiada Skarb Państwa, gmina czy osoba prawna) NADAL MAJĄ OBOWIĄZEK UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW na ogólnych zasadach.

Obowiązek dokonania zgłoszenia nie dotyczy usuwania drzew w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. W tym zakresie obowiązują dotychczasowe zasady.

W przypadku pytań lub wątpliwości można zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku pokój nr 12 lub  telefonicznie  dzwoniąc na numer 68 3888153 lub 517332839