Rozmiar tekstu
 

Inwestycje - UE

Oferty pracy w urzędach pracy w Polsce

Najnowsze oferty pracy dodane przez urzędy pracy w całej Polsce
 • Cukiernik
  Zakres obowiązków: Robienie tortów, zdobienie tortów, pieczenie ciast. Forma zawarcia umowy: umowa o prace na czas nieokreslony, praca na jedną zmianę w godzinach od 6-14. Kontakt kandydatów z pracodawcą: telefoniczny Miejsce pracy: ul. Ruska 64 m. 65, 50-079 Wrocław Oferta w sali: G
 • PRACOWNIK UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
  Zakres obowiązków: SPRZĄTANIE TERENU SKLEPU, MAGAZYNU I POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH, WYNOSZENIE ŚMIECI, PRACE ZLECONE PRZEZ BRYGADZISTĘ. System czasu pracy: PRACA W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH I WIECZORNYCH Wymiar czasu pracy: ZLECENIE ok 160 GODZIN W MIESIĄCU umowa zlecenie: 1 ROK
 • Produkcja obrazów
  Zakres obowiązków: Produkcja obrazów, fototapet i elementów dekoracji. Realizacja zleceń produkcyjnych. Bieżąca kontrola jakości. Utrzymywanie porządku w miejcu pracy. System czasu pracy: dyspozycyjność w godz.6:00-6:00 Wymiar czasu pracy: około 168 godzin miesięcznie umowa zlecenie: 3 lata
 • Sprzątaczka
  Zakres obowiązków: Sprzątaczka, prace porządkowe, czystościowe na terenie biur i produkcji, zaopatrywanie sanitariatów w środki higieniczne, serwis dzienny, kontrola utrzymania czystości. System czasu pracy: dyspozycyjność w godz.6:00-22:00 Wymiar czasu pracy: około 168 godzin miesięcznie umowa zlecenie: 3 lata
 • Sprzątaczka
  Zakres obowiązków: sprzątaczka, prace porządkowe, czystościowe na terenie biur i produkcji, zaopatrywanie sanitariatów w środki higieniczne, serwis dzienny, kontrola utrzymania czystości, System czasu pracy: dyspozycyjność w godz.6:00-22:00 Wymiar czasu pracy: około 168 godzin miesięcznie umowa zlecenie: 3 lata
 • Pakowanie produkcji
  Zakres obowiązków: Pakowanie produkcji, pakowanie gotowych wyrobów do kartoników zbiorczych, bieząca kontrola opakowań i produktu końcowego, kontrola etykiet, nadruku, poprawnosci, przyjmowanie z magazynu i sprawdzanie opakowań. System czasu pracy: dyspozycyjność w godz.6:00-6:00 Wymiar czasu pracy: około 168 godzin miesięcznie umowa zlecenie: 3 lata
 • Pomocnik malarza
  Zakres obowiązków: przygotowywanie powierzchni do malowania, malowanie. Forma zawarcia umowy: zlecenie, ok 100 godzin miesięcznie,termin wykonania umowy: 3 lata. Kontakt kandydatów z pracodawcą: telefoniczny Miejsce pracy: Smardzowska 53, 52-234 Wrocław Oferta w sali: D
 • Pielęgnirka/Położna
  Zakres obowiązków: Nadzorowanie stanu higienicznego dzici, pomieszczeń, edukacja zdrowotna. Miejsce pracy: A. Mickiewicza 16, 55-011 Siechnice Kontakt kandydatów z pracodawcą: 71 750-90-50 lub 693-296-552 Praca na 1/2 etatu Oferta w sali: C
 • stylistka paznokci
  Zakres obowiązków: Lakierowanie paznokci , obsługa klien ta , stylizacja paznokci. Miejsce pracy: Wrocław ul. Jedności Narodowej 66/III Praca na umowę o pracę na 1/2 etatu w godzinach od 8-12 lub 12-16 wg grafiku, proponowany okres zatrudnienia 4 lata. Oferta w sali: H
 • Specjalista obsługi finansowej we wrocławskim centrum integracji
  Zakres obowiązków: 1. Prowadzenie, wskazanych przez Głównego Księgowego, wydzielonych ewidencji księgowych i uwzględnianie ich z kontami księgi głównej. 2. Dekretowanie i księgowanie dokumnetów. 3. Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych w ramach tyc ewidencji księgowych. 4. Potwierdzenie i uzgadnianie sald z kontrahentami. 5. Przeprowadzanie bieżącej kontroli prowadzonych rejestrów księgowych. 6. Terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań finansowych, zgodnie z wymaganiami zapisanymi w instrukcjach i regulaminach jednoski oraz określonymi przez upoważnione organy zewnętrzne. Wymagane dokumenty: Obowiązkowe: - życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny, - podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem, - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, - kserokopie dokumentów potwierdzających podsiadanie doświadczenia zawodowego, - kserokopie dokumnetów lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego UE, - oświadczenie o niekaralności, - oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie o nieposzlakowanej opinii w środowisku, Dodatkowe: - dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem np. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne w pracy, na stanowisku objętym naborem. Forma i termin składania ofert : 1. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu. 2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: Nabór na stanowisko: Specjalista obsługi finansowej/księgowa we Wrocławskim Centrum Integracji w terminie do dnia 31.10.2019 r. do godziny 15:00. 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wrocławskiego Centrum Integracji. 4. Aplikacje, które wpłyną WCI po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Inne informacje: 1. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. 2. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące (przy czym w przypadku zatrudnienia dane te zostaną włączone do akt osobowych). 3. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 2 dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół. Dodatkowych informacji udziela: p. Dorota Lignarska - Główny Księgowy tel. 71 782 35 14 w godz. 9:00 - 16:00 Umowa na zastępstwo. Praca w systemie jednozmianowym