Rozmiar tekstu
 

Gmina i Miasto Nowe Miasteczko

Gospodarka

 • "Akcja Inkubacja" - można skorzystać z dofinansowania do 80 tys. zł


   

  Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym o innowacjach społecznych na przetestowanie których można otrzymać do 80 000,00 zł. Organizatorem wydarzenia, realizowanego w ramach projektu Akcja Inkubacja, jest ECORYS Polska oraz Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich.

   

  Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • czym są innowacje społeczne;
  • cel projektu Akcja Inkubacja czyli innowacje społeczne dotyczące przejścia młodych ludzi z edukacji formalnej do aktywności zawodowej;
  • obszary tematyczne innowacji społecznych czyli na co można otrzymać grant;
  • jak złożyć swój pomysł na innowację społeczną – omówienie formularza na pomysł na innowację społeczną;
  • pozostałe formy wsparcia, oprócz finansowego, jakie będą w ramach projektu dostępne;
  • Twórcza Przekora – jak kreatywnie wykorzystać przeciwstawne cechy Polaków w rozwijaniu Innowacji Społecznej.

   

  Spotkanie odbędzie się we wtorek, 8 listopada 2016 roku, w godzinach od 15:00 do 17:00. Gdzie?

   

  Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich

  1. Głogowska 10

  67-124 Nowe Miasteczko

  Powiat nowosolski, Woj. lubuskie

  Sala konferencyjna (parter)

   

  DOWIEDZ się więcej na temat innowacji społecznych, ZŁÓŻ wniosek i ZDOBĄDŹ dofinansowanie !

   

  Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i zamieszczenie w temacie wiadomości imienia i nazwiska uczestniczki/uczestnikawraz z dopiskiem – potwierdzam swój udział w spotkaniu informacyjnym 8 listopada.

   

  Udział w spotkaniu jak również w projekcie Akcja Inkubacja jest bezpłatny. Liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona.

   

  Projekt jest realizowany przez firmę ECORYS Polska Sp. z o.o oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu – warto!

   

   

  Z wyrazami szacunku,

  Realizatorzy Projektu Akcja Inkubacja

   

 • "Plan gospodarki niskoemisyjnej" - weź udział w opracowaniu

  Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Gmina Nowe Miasteczko mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasteczko" Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożiwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza (w szczególności C02) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych
  bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Wykonawcą Planu Gospodarki NiskoemisYJnej dla Gminy Nowe Miasteczko jest Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z 0.0., ul. Kości elna 2, 65-064 Zielona Góra.

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców do aktywnego udziału w opracowaniu dokumentu i prosimy o pomoc w stworzeniu wyjściowej bazy danych poprzez wypełnienie i przesłanie lub przekazanie
  załączonych ankiet.

   

  PGN ankieta przedsiebiorcy

   

  PGN ankieta mieszkancy 

   

 • „ Budowa dróg gminnych na osiedlu Wrocławskie II w Nowym Miasteczku – etap I”

                                GMINA NOWE MIASTECZKO        

   

   

  Gmina Nowe Miasteczko   realizuje projekt pod nazwą „ Budowa dróg gminnych na osiedlu Wrocławskie II w Nowym Miasteczku – etap I”

  Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni ulic, chodników ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ulicach : Sienkiewicza, Żeromskiego, część ulicy Chopina oraz Bolesława Prusa w Nowym Miasteczku

  Całkowita wartość prac   1.787.591,86 zł.

  Inwestycja jest dofinansowywana w 50% z  „Programu Rozwoju  Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” w kwocie 893.795,93zł.

  Głównym wykonawcą zadania jest   firma   Instal-Głogów sp. o.o. z siedzibą w Głogowie ul. Wierzbowa 5.

   

   

   

   

 • Afrykański pomór świń

  Na prośbę Państwowego Instytutu Weterynaryjnego udostępniamy filmik ,,Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą"

   

  Więcej informacji na stronie

  http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_b.php?strona=zawar_13

 • Będzie praca - zapraszamy na spotkanie

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 marca 2016 r. (piątek) o godz. 10.00, w Centrum Ratownictwa Pożarniczego w Nowym Miasteczku, odbędzie się spotkanie osób bezrobotnych z terenu Gminy z pracodawcami nowosolskiej podstrefy Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem spotkania jest przedstawienie warunków pracy oraz oczekiwań wobec potencjalnych pracowników. Cykl spotkań, w każdej z gmin powiatu nowosolskiego, organizowany jest przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowej Soli i przedstawicielami samorządu.

  Wszystkich bezrobotnych z terenu Gminy serdecznie zapraszamy.

 • Bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania środków unijnych

  W dniu 18 lutego 2015 roku (środa) w godz. 9: 30 – 11: 00 w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku pok. 1 , obędą się bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania środków unijnych dla społeczności lokalnej.

 • Bezzwrotne dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej

  MDDP Sp. z o. O. AKADEMIA BIZNESU Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „ABC

  WŁASNEGO BIZNESU"

  Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

   Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotne lub bierne zawodowo, niepełnosprawne KOBIETY, w wieku powyżej 30 roku życia, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i zamieszkują/uczą się na obszarach wiejskich w województwie lubuskim na terenie powiatów: nowosolskiego, żagańskiego, wschowskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego i sulęcińskiego.

  Projekt ma na celu poprawę sytuacji grupy docelowej na rynku pracy poprzez rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez minimum 12 miesięcy.

  W ramach projektu oferujemy kompleksowy cykl szkoleniowo-doradczy w postaci: Moduł Szkoleniowy - ABC przedsiębiorczości (48h):

  • planowanie działalności gospodarczej, tworzenie biznesplanu (16 h)
  • aspekty prawne działalności gospodarczej, formy prowadzenia działalności (8 h)
  • aspekty ekonomiczne działalności gospodarczej, podatki (8 h) / księgowość firmy (16 h)

  Dla każdej z uczestniczek zapewnione zostanie wyżywienie (przerwy kawowe, lunch), materiały szkoleniowe oraz z uwagi na miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich - zwrot kosztów dojazdu.

  Doradztwo Indywidualne (6h):

  • program doradztwa jest zindywidualizowany w oparciu o potrzeby Uczestniczek oraz ocenę doradcy zawodowego. Nacisk położony zostanie na konsultacje na temat profilu planowanej działalności, analizę SWOT planowanej działalności (szanse i zagrożenia) oraz pomoc w przygotowaniu Biznesplanów.

  Usługi szkoleniowo-doradcze prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów i doradców, posiadających odpowie dnie wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

  20 biznesplanów, które otrzymają najwyższe oceny uzyska jednorazowe dofinansowanie w wysokości maksymalnie 23 608,80 PLN.

  Dodatkowo, dla każdej z uczestniczek przewidziane jest wsparcie pomostowe udzielane po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, wypłacane co miesiąc w okresie 12 miesięcy w wysokości do 1 404,89 PLN. Wsparcie pomoże w pokryciu podstawowych kosztów, obligatoryjnych opłat niezależnie od poziomu przychodów jakie będzie osiągać nowa działalność.

   

  REKRUTACJA TRWA

   

  UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona!

   

  Tel: 572-343-931 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.abcwlasnegobiznesu.pl

 • Dla rolników - zwrot akcyzy za olej napędowy

   

  UWAGA ROLNICY

  Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko przypomina:

   


  Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
  w terminie

  od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

  powinien złożyć w tut. urzędzie odpowiedni wniosek

  wraz z fakturami VAT wystawionymi

  w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego

    
  Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi
  1 ha użytków rolnych * 86 litry ON * 0,95 zł = 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych

   


  Pieniądze wypłacane będą w terminie
  1 - 31 października 2015 r.

 • e-PUAP

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)  jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej (Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651)) .

  W celu skorzystania z ESP Urzędu Gminy w Nowym Miasteczku dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

  Adres skrytki Urzędu Gminy w Nowym Miasteczku na ePUAP: /UMIGNM/skrzynka

  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną (Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230)) .

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  • Przekazanie dokumentu poprzez ESP Urzędu Gminy w Nowym Miasteczku
  • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do sekretariatu instytucji, mieszczącego się w pokoju nr 3 przy ul. Rynek 2 w Nowym Miasteczku na następujących nośnikach danych: Pamięć masowa USB 2.0 lub 3.0;
  • Płyta CD-RW.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  • Akceptowalne formaty załączników to: ODT, DOC, RTF, TXT, PDF
  • XLS, CSV
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • ZIP
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  • e na platformie ePUAP;
  • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do sekretariatu instytucji, mieszczącego się w pokoju nr 4 przy ul. Rynek 2 w Nowym Miasteczku na następujących nośnikach danych: Pamięć masowa USB 2.0 lub 3.0;
  • Płyta CD-RW.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  • Akceptowalne formaty załączników to: ODT, DOC, RTF, TXT, PDF
  • XLS, CSV
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • ZIP
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 • Fundusze sołeckie na 2016 już ustalone

  Zakończono cykl zebrań wiejskich podczas których mieszkańcy poszczególnych wsi z terenu gminy Nowe Miasteczko głosowali nad tym, jak rozdysponują swój fundusz sołecki.

  Zebrania wiejskie odbyły się we wrześniu. Na nich mieszkańcy zgłaszali a następnie przegłosowywali swoje propozycje do Funduszu Sołeckiego na 2016 r. W nadchodzącym roku wsie rozdysponowały swoje środki w różny sposób - wedle aktualnych potrzeb każdej ze wsi. Poniższa tabela przedstawia jak sołectwa podzieliły własny fundusz sołecki:

  Lp.

  Nazwa sołectwa

  Nazwa zadania

  Kwota

  Razem
  (w zł)

   
   

  1

  2

  3

  3

  4

   

  1.

  Borów Wielki

  Dofinansowanie drabiny dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie Wielkim

  2 000,00

  27 446,62

   

  Doposażenie Sali Domu strażaka

  7 000,00

   

  Eksploatacja kosiarki – paliwo

  1 446,62

   

  Odnowienie sali gimnastycznej (sala wiejska)

  2 000,00

   

  Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (np. Dożynki wiejskie, Dzień rodziny)

   

  3 500,00

   

   

  Dofinansowanie ogrodzenia -cmentarz

  10 000,00

   

  Dofinansowanie ogrodzenia –boisko sportowe

  1 500,00

   

  2.

  Borów Polski

  Zakup frezowiny –modernizacja dróg do pól

  7 000,00

  10 933,50

   

  Ogrodzenie wysypiska-zakup materiałów

  500,00

   

  Ogrodzenie terenu świetlicy –zakup materiałów

  1 000,00

   

  Organizacja dnia dziecka

  1 000,00

   

  Zakup ławek ogrodowych pod świetlicę wiejską

  1 000,00

   

  Zakup farb i drobnych mater. Remontowych do świetlicy wiejskiej

  433,50

   

  3.

  Szyba

  Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej

  7 075,66

  9 675,66

   

  Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa np. Dożynki, inne imprezy integracyjne.)

  2 000,00

   

  Koszty utrzymania świetlicy -drobne zakupy

  600

   

  4.

  Konin

  Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (dożynki wiejskie, dzień dziecka )

  1.000,00

   

  7 934,04

   

   

  Zakup namiotu wraz z wyposażeniem

  6 934,04

   

  5.

  Popęszyce

  Remont dróg gminnych

  3 500,00

  18 125,74

   

  Zakup tablic ogłoszeniowych

  1 600,00

   

  Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców

  3 025,74

   

  Zakup namiotu biesiadnego

  6 000,00

   

  Zakup wiat przystankowych

  4 000,00

   

  -

  -

  Żuków

  Dofinansowanie remontu drogi – Os. Mieszk. – Fabryczna

  5 000,00

  14 965,02

   

  Doposażenie świetlicy wiejskiej

  4 465,02

   

  Dofinansowanie do rozbudowy oświetlenia ulicznego

  1 500,00

   

  Dofinansowanie rurociągu do posesji

   

     1 000,00

   

   

  Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (Dożynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, itp)

  3 000,00

   

  7.

  Miłaków

  Dofinansowanie do pieca CO „ Dom Gościa „

   

  2 000,00

  17 093,67

   

  Modernizacja oświetlenia ulicznego zakup dodatkowych punktów świetlnych

  12 000,00

   

  Spotkanie integracyjne

  1 093,67

   

  Doposażenie „Domu Gościa”

  2 000,00

   

  8.

  Rejów

  Zakup elementów garażu /blaszak/.

  1 500,00

  13 384,66

   

  Spotkania integracyjne mieszkańców (np. dożynki)

  2 000,00

   

  Zakup namiotu wraz z wyposażeniem

  7 000,00

   

  Zakup siatki ogrodzeniowej

  2000,00

   

  Zakup kosiarki

  884,66

   

  9.

  Nieciecz

  Zagospodarowanie boiska sportowego

  11 675,30

  11 675,13

   

  10

  Gołaszyn

  Projekt pod plac zabaw

  700

  18 835,28

   

  Budowa chodnika we wsi Gołaszyn

  10 000,00

   

  Zakup ogrodzenia i piasku na plac zabaw

  1 885,28

   

  Zakup namiotu wraz z wyposażeniem

  5 250,00

   

  Spotkania integracyjne mieszkańców

  1 000,00

   

  X

  Ogółem

   150 069,49

   

 • Goście z Bad Liebenwerda

  W dniu 27 lutego 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczko gościliśmy  burmistrza Bad Liebenwerda, pana Thomasa Richtera. Bad Liebenwerda jest partnerem naszej Gminy, formalnie od 07 maja 1994 roku, nieformalnie o wiele dłużej. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Nie zabrakło wspomnień i wesołych historii związanych z dotychczasową współpracą. Wstępnie ustalone zostały kierunki dalszej współpracy partnerskiej oraz możliwości pozyskania na ten cel środków. Rozpoczęto także prace nad harmonogramem współpracy partnerskiej. Podczas wizyty gościliśmy także w winnicy Saint Vincent w Borowie Wielkim oraz Centrum Ratownictwa Pożarniczego. Wstępnie ustalono termin następnego spotkania, mając nadzieję na dalszą owocną współpracę.  

   

 • Harmonogram wywozu odpadów 2017

 • Harmonogram wyzwozu nieczystości 2016

 • II Nowosolskie Targi Pracy i Edukacji 2016

  Uprzejmie informuję, że w dniu 21 kwietnia 2016 roku w Hali Sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli przy  ul. Piłsudskiego 61 w godzinach od 10,00 do 16,00  odbędą się II Nowosolskie Targi Pracy i Edukacji 2016.  Targi adresowane są do wszystkich osób poszukujących zatrudnienia,  zastanawiających się nad zmianą dotychczasowej pracy, a także do młodzieży stojącej przed wyborem dalszej drogi zawodowej. Uczestnictwo w Targach umożliwi stworzenie płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy osobami poszukującymi pracy, a pracodawcami.     Zwracam się o wsparcie tej inicjatywy i rozpropagowanie informacji o Targach.

  Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego
  Andrzej Ogrodnik

   

 • Informacja dla rolników

  UWAGA ROLNICY
  Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
  informuje:

  Każdy rolnik,. który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej w terminie

  od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

  powinien złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego

  w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r .

  . Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi  81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

  Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 30 kwietnia 2015 r.

 • Informacja o punkcie selektywnej zbiórki odpadów

  INFORMACJA DLA  MIESZKAŃCÓW  GMINY  I  MIASTA  NOWE  MIASTECZKO DOTYCZĄCA  FUNKCJONOWANIA  PUNKTU SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  (PSZOK) W  MIEJSCOWOŚCI  GOŁASZYN  PRZY MIEJSKIEJ  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW.

                                                                      
  Zakres rzeczowy świadczonych usług obejmuje:
  1.    Przyjmowanie w ilości nieograniczonej niżej wymienionych odpadów komunalnych:
  a)    papier i tektura, w tym opakowania,
  b)    metal, w tym opakowania,
  c)    tworzywa sztuczne, w tym opakowania
  d)    szkło, w tym opakowania,
  e)    opakowania wielomateriałowe,
  f)    odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe  ulegające biodegradacji,
  g)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
  h)    zużyte baterie i akumulatory,
  i)    meble i inne odpady wielkogabarytowe
  j)    odpady zielone,
  k)    odpady drzewne (np. gałęzie, drzewo)


  2.    Przyjmowanie w ilości ograniczonej niżej wymienionych odpadów komunalnych:
  a)    powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia w  ilości do 10 kg od jednego mieszkańca rocznie,
  b)    odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 250 kg od jednego mieszkańca rocznie,
  c)     zużyte opony, w ilości 4 szt. od jednego mieszkańca rocznie.

  W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca będzie świadczył usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 11.00 do godziny 18.00 oraz w soboty od godziny 09.00 do godziny 14.00.

     
  Warunkiem przyjęcia odpadów dostarczonych przez mieszkańców jest przedstawienie dowodu opłaty za odbiór odpadów wniesionej do Związku Międzygminnego
  EKO- PRZYSZŁOŚĆ za bieżący miesiąc oraz dokumentu tożsamości.

 • Informacja o wynikach naboru

  Informacja o wynikach naboru
  W wyniku naboru na podmioty spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020" partnerem na rzecz realizacji projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja, Działania 802 Wyrównanie dyspozycji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz  stosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 80201 Wyrównanie dyspozycji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie  oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT została firma F5 Konsulting Sp.zo.o.

 • Informacja o wynikach programu "Usuwania azbestu"

  Informuję, że Gmina Nowe Miasteczko zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Usuwanie azbestu z obszaru gminy i miasta Nowe Miasteczko - etap IV 2016 r.", w ramach którego usunięto 106.450 Mg (6.882,29 m2) płyt eternitowych falistych.

   Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 41.515,50 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset piętnaście złotych  zł 50/100) w ramach Programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część IV - Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

   

  Burmistrz Nowego Miasteczka

  /-/ Danuta Wojtasik

 • Kolejne działki na sprzedaż

  Informujemy o możliwości zakupu kolejnych działek pod zabudowę mieszkaniową. Działki położone są w obrębie miasta Nowe Miasteczko przy ulicy Chopina.  Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zakupu. Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 12 w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku, lub pod numerem telefonu: 68 3888 154  w. 37; mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

   

 • Komunikat Agencja Rynku Rolnego o kontynuacji zakupów OMP

  Komisja Europejska wydała rozporządzenie zamykające procedurę przetargową na zakup interwencyjny odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). Jednocześnie podwojono limity dla zakupu interwencyjnego masła i OMP po stałej cenie. Obecne limity wynoszą 218 tys. ton dla OMP oraz 100 tys. ton dla masła. Zakupy interwencyjne będą realizowane przez Agencję Rynku Rolnego po stałej cenie.

  Przepisami prawnymi Unii Europejskiej wprowadzającymi powyższe zmiany są: rozporządzenie Rady (UE) 2016/591 z dnia 15 kwietnia 2016 r. oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/606 z dnia 19 kwietnia 2016 r.