Rozmiar tekstu
 

Gmina i Miasto Nowe Miasteczko

Gmina

 • HARMONOGRAM DOSTAWY WODY DLA MIEJSCOWOŚCI BORÓW WIELKI I BORÓW POLSKI

  BORÓW WIELKI
   
   
  GODZ.  8.00 i  16.00  -  I cysterna   OSP      Borów Wielki    od strony      Kożuchowa   DO   kościoła 
   
  GODZ.  8.00 i  16.00   -  II  cysterna   OSP   Borów Wielki    od strony      Ruski koniec   nr posesji  105   DO  kościoła
   
  GODZ.  8.00  i  16.00 -  III  cysterna   GMINA   Borów  wielki  od strony     Ruski   koniec   nr  posesji  105  do  posesji Borów Kożuchowski
   
   
  BORÓW POLSKI
   
  GODZ. 8.00 I  16.00 -  IV  cysterna  OSP  od nr 1  do końca wsi
  GODZ. 12.00                 CYSTERNA   GMINA
 • ,,Przygotuj swój plan’’ - pomoc dla chcących założyć żłobek

  Wszechnica Edukacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt unijny pt. ,,Przygotuj swój plan’’ – są to szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Projekt ma na celu wspomóc merytorycznie i poprowadzić osoby które planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, oraz tych, którzy planują zatrudnienie opiekuna dziennego do w.w placówki.

  Innymi słowami – osobom które chciałyby kiedyś taki żłobek otworzyć a nie wiedzą jak.

   Udział w szkoleniu NIE obliguje do założenia żłobka, zatem w szkoleniu może wziąć udział każda zainteresowana tematyką osoba.

   Na szkoleniu uczestnik zdobędzie kompleksową wiedzę m.in. na temat:

   - WYMAGAŃ LOKALOWYCH I SANITARNYCH

  - ORGANIZACJI ŻŁOBKA/KLUBU

  - WSPÓŁPRACY PUBLICZNO - PRYWATNEJ

  - KWALIFIKACJI KADRY I DOKUMENTACJI W PLACÓWCE

  - RODO

  - TWORZENIA BIZNESPLANU

  - ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM, W TYM POZYSKIWANIA ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

  - PSYCHOLOGII WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI

   Szkolenie składa się z części wykładowej – dwa dni (najczęściej jest to sobota i niedziela), po 8 godzin, oraz z części warsztatowej - dwa dni (najczęściej jest to sobota i niedziela), po 8 godzin. – wykłady i warsztaty są obligatoryjne.

  Następnie - dla zainteresowanych istnieje możliwość skorzystania ze szkolenia ad hoc, czyli dodatkowych konsultacji wynikających z potrzeb uczestnika np. w zakresie tworzenia biznesplanu lub innych bieżących potrzeb. Na takich konsultacjach trener jest do dyspozycji grupy średnio 4-osobowej. Dodatkowo, każdy uczestnik projektu może skorzystać z konsultacji osobistych – zdalnych (1h dla maksymalnie 20 osób – tyle liczy grupa szkoleniowa).

   Uczestnikom szkolenia zapewniamy lunch każdego dnia szkolenia, oraz przerwy kawowe.

   

  Formularz zgłosenia

  Regulamin

 • ,,Uwaga nadwaga" - bezpłatne szkolenie dla wszystkich

  Drodzy Mieszkańcy Gminy Nowe Miasteczko, już dzisiaj zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pn.,, Wiem co kupuję! - świadomy konsument", które odbędzie się w dniu 14.10.2019 r. w Remizie OSP w Nowym Miasteczku, o godzinie 16:00. Cykl prelekcji realizowanych jest przez firmę Naturhouse w ramach Projektu ,,Uwaga nadwaga"

 • "Akcja Inkubacja" - można skorzystać z dofinansowania do 80 tys. zł


   

  Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym o innowacjach społecznych na przetestowanie których można otrzymać do 80 000,00 zł. Organizatorem wydarzenia, realizowanego w ramach projektu Akcja Inkubacja, jest ECORYS Polska oraz Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich.

   

  Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • czym są innowacje społeczne;
  • cel projektu Akcja Inkubacja czyli innowacje społeczne dotyczące przejścia młodych ludzi z edukacji formalnej do aktywności zawodowej;
  • obszary tematyczne innowacji społecznych czyli na co można otrzymać grant;
  • jak złożyć swój pomysł na innowację społeczną – omówienie formularza na pomysł na innowację społeczną;
  • pozostałe formy wsparcia, oprócz finansowego, jakie będą w ramach projektu dostępne;
  • Twórcza Przekora – jak kreatywnie wykorzystać przeciwstawne cechy Polaków w rozwijaniu Innowacji Społecznej.

   

  Spotkanie odbędzie się we wtorek, 8 listopada 2016 roku, w godzinach od 15:00 do 17:00. Gdzie?

   

  Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich

  1. Głogowska 10

  67-124 Nowe Miasteczko

  Powiat nowosolski, Woj. lubuskie

  Sala konferencyjna (parter)

   

  DOWIEDZ się więcej na temat innowacji społecznych, ZŁÓŻ wniosek i ZDOBĄDŹ dofinansowanie !

   

  Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i zamieszczenie w temacie wiadomości imienia i nazwiska uczestniczki/uczestnikawraz z dopiskiem – potwierdzam swój udział w spotkaniu informacyjnym 8 listopada.

   

  Udział w spotkaniu jak również w projekcie Akcja Inkubacja jest bezpłatny. Liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona.

   

  Projekt jest realizowany przez firmę ECORYS Polska Sp. z o.o oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu – warto!

   

   

  Z wyrazami szacunku,

  Realizatorzy Projektu Akcja Inkubacja

   

 • "Leśny Dzień Dziecka" - ZAPRASZAMY !

  Wspólnie z Nadleśnictwem Nowa Sól, Nadleśnictwem Szprotawa i Kołem Łowieckim "Orzeł" serdecznie zapraszamy dzieci i dorosłych na "Leśny Dzień Dziecka".

 • "Plan gospodarki niskoemisyjnej" - weź udział w opracowaniu

  Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Gmina Nowe Miasteczko mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasteczko" Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożiwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza (w szczególności C02) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych
  bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Wykonawcą Planu Gospodarki NiskoemisYJnej dla Gminy Nowe Miasteczko jest Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z 0.0., ul. Kości elna 2, 65-064 Zielona Góra.

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców do aktywnego udziału w opracowaniu dokumentu i prosimy o pomoc w stworzeniu wyjściowej bazy danych poprzez wypełnienie i przesłanie lub przekazanie
  załączonych ankiet.

   

  PGN ankieta przedsiebiorcy

   

  PGN ankieta mieszkancy 

   

 • „500 bus” w Nowym Miasteczku

  W ramach akcji promocyjno - informacyjnej programu „500+” specjalnie oznakowanym busem, służby Wojewody Lubuskiego pojadą do wszystkich gmin województwa lubuskiego. W uruchomionym mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. będą udzielali wszystkich potrzebnych informacji dotyczących wypełniania wniosków i korzystania ze świadczenia wychowawczego. Punkty konsultacyjne będą organizowane na otwartej przestrzeni.

  Wizyta w Nowym Miasteczku nastąpi 25 kwietnia 2016r. (poniedziałek) od godz. 9.00. Mobilny punkt informacyjny ustawiony będzie na deptaku przy Urzędzie Miejskim.
  Zainteresowanych mieszkańców gminy serdecznie zapraszamy.

 • „Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

   

   

  „Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

   

  Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób
   z niepełnosprawnościami

  Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

   

  Kto realizuje projekt?

  Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" realizuje:

  • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie - Lider
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
  • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi - partnerzy

   

  Co chcemy zrobić?

  W projekcie chcemy zmienić system wsparcia osób z niepełnosprawności. Chcemy zwiększyć szanse na niezależne życie każdej osoby z niepełnosprawnością.

  W ramach projektu przygotujemy propozycje zmian istniejących rozwiązań i zaproponujemy nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład zostaną wypracowane standardy działania warsztatów terapii zajęciowej oraz asystencji osobistej.

  Od kwietnia 2021 r. będziemy pracować nad propozycją instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i potrzebnych zmian w systemie. Jesienią w całej Polsce przeprowadzimy konsultacje proponowanych rozwiązań. Potem będziemy przez prawie rok testować zaproponowane instrumenty w ramach pilotażu.  Na zakończenie projektu chcemy przygotować projekty aktów prawnych, które wdrożą proponowane rozwiązania.

   

  Co możesz zrobić?

  Chcemy, by w projekcie mogły się wypowiedzieć przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego organizujemy warsztaty, seminaria, wywiady grupowe (focusowe) i indywidualne. Konsultacje są dla nas bardzo ważne. Każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej.

  Wejdź na stronę:

  http://wlaczeniespoleczne.pl

  i wypełnij ankietę lub zostaw swoją opinię w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo). Na tej stronie znajdziesz też więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach.

   

  Kto finansuje?

  Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

   

   

 • „Działaj Lokalnie IX edycja” 2016r

  Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, ogłasza konkurs grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX edycja” 2016r.

 • „Moja mała Ojczyzna” - program grantowy dla KGW i stowarzyszeń

   

   

  30 grantów po 30 tys. zł na aktywizację społeczności lokalnych w programie „Moja mała Ojczyzna”

   

  Nabór do programu "Moja mała Ojczyzna" potrwa do 1 lipca br. Jest to już do szósta edycja programu grantowego Fundacji BGK „Moja mała Ojczyzna”.

  Program jest przeznaczony m.in. dla kół gospodyń wiejskich oraz fundacji i stowarzyszeń.

  Dla 30 najlepszych projektów przewidziano granty w wysokości do 30 tys. zł.!

   

  „Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki, funkcjonalności lub jej modernizacji” – czytamy w informacji na temat programu na stronie fundacji.

   

  Dofinansowanie - wg organizatora programu - może być przeznaczone m.in. na:

  • poprawę lokalnej przestrzeni publicznej,
  • pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych – w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci,
  • wsparcie infrastruktury placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,
  • zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem.

  Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

   

  Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć wniosek online poprzez formularz elektroniczny dostępny na TEJ STRONIE (kliknij w link)w terminie do 01.07.2022 r. (piątek) o godz. 23:59.

   

  Jak informuje organizator, o dofinansowanie w tej edycji konkursu „Moja mała Ojczyzna” mogą ubiegać się również podmioty, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich edycjach, pod warunkiem terminowego i prawidłowego rozliczenia realizowanego wówczas projektu.

   

  Szczegóły tegorocznego programu oraz informacje o poprzednich edycjach znaleźć można na stronie:

  https://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna/#laureaci

   

 • „Nowy-stary” dyrektor szkoły w Borowie Wielkim

  Działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) w związku z § 11ha ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) oraz po otrzymaniu pozytywnych opinii Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim i Rady Pedagogicznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borowie Wielkim, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko zarządziła przedłużenie kadencji obecnego dyrektora tejże placówki. Na mocy tego zarządzenia dyrektor Zbigniew Ogrodniczuk będzie sprawował funkcję dyrektora szkoły przez kolejne 5 lat – do 31 sierpnia 2026 roku.

  Dyrektorowi Zbigniewowi Ogrodniczukowi życzymy dalszych sukcesów na zawodowej ścieżce oraz – niezmiennie – udanej współpracy z władzami Gminy i Miasta Nowe Miasteczko. 

 • #SzczepimySię

 • 2 maja 2022 r. PSZOK będzie nieczynny

 • 4 czerwca 2021 r. Urząd Miejski będzie nieczynny

 • 50 lat minęło .....

  W czwartek 22 grudnia, jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego świętowali Państwo Krystyna i Lucjan Nowek  z Miłakowa. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud włożony w zapewnienie bytu rodzinie, za wychowanie dzieci i przeżycie w jednym związku małżeńskim 50 lat Jubilaci zostali odznaczeni medalami przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji w imieniu Prezydenta RP medalami za „Długoletnie pożycie małżeńskie” dokonała Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko  – Pani Danuta Wojtasik. Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu.


  Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznaje Prezydent RP w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Prosimy zainteresowane pary małżeńskie, które osiągnęły wymagany staż i są zainteresowane otrzymaniem medalu o kontakt z naszym USC (tel. 068 3888154 wew.26).

 • 500+ для громадян України

  Od soboty wnioski o 500+ w języku ukraińskim – lubuskie ZUS otwarte w weekend

  Od tego weekendu uchodźcy z pogrążonej wojną Ukrainy będą mogli złożyć wnioski
  o świadczenie „500 plus” w swoim ojczystym języku. W związku z tym, niektóre lubuskie jednostki ZUS będą otwarte w sobotę i niedzielę.

  Dzięki ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uchodźcy uzyskają dostęp m.in. do świadczenia 500+, Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, Dobrego Startu oraz bonu żłobkowy. Wsparcie będzie przysługiwało przez okres pobytu z dziećmi w Polsce.

  Wnioski będzie można składać w języku ukraińskim, wyłącznie elektronicznie już od soboty. Aby to zrobić należy mieć m.in. PESEL, konto w banku w Polsce oraz polski numer telefonu.

  W najbliższy weekend lubuski ZUS organizuje specjalną akcję „Weekend dla Ukrainy”.
  W sobotę i niedzielę większość placówek ZUS będzie otwarte dla obywateli Ukrainy, którzy chcą złożyć wniosek o 500+. Pracownicy ZUS pomogą wszystkim zainteresowanym założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) oraz wypełnić i złożyć elektroniczny wniosek o świadczenie.

  W sobotę i niedzielę od godz. 9:00 do 15:00do dyspozycji będzie Oddział ZUS w Zielonej Górze wraz z następującymi placówkami:

  •  Oddział w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 65,
  •  Inspektorat w Nowej Soli, ul. Kościuszki 29,
  •  Inspektorat  w Świebodzinie, ul. Sikorskiego 42,
  •  Inspektorat w Krośnie Odrzańskim, ul. Słubicka 1,
  •  Inspektorat w Żarach, ul. Lotników 1 a.

  Natomiast w sobotę, również od 9:00 -15:00 zapraszamy do:

  •  Biura Terenowego w Gubinie, ul. Słowackiego 2
  •  Biura Terenowego we Wschowie, ul. Pocztowa 1

  Dodatkowo w sobotę od godz. 9:00 do 15:00uruchamiamy punkt mobilny w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze,  ul. Długa 13.

 • 7 grudnia 2022 r. - BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

  BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
  dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań (zwłaszcza mieszkanki urodzone w latach 1967 r.-1972 r. )
   
  ➡️ 7 grudnia 2022 r. - parking przed Stadionem miejskim ⬅️
  💗 Zarejestruj się i przyjdź!
  Zapisy pod numerem: 68 41 41 411 (od 8.00 do 16.00)
  💗 Po prostu przyjdź - Badanie można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu, tak, by łatwo można było rozebrać się do pasa.
  W tym dniu nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.
  Podczas badania pierś układana jest na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten trwa zaledwie kilka sekund.
  💗 Dlaczego warto robić mammografię?
  Mammografia może wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego uważa się, że rak piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki, która uległa przemianie złośliwej, w większości przypadków guz osiąga średnicę 1 cm w ciągu 7 - 8 lat. Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia.
  Badania organizuje Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Diagnostyk"

   

 • Absolutorium i wotum zaufania dla Pani Burmistrz

  Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku podsumowano działania podejmowane w naszej gminie w 2020 roku.
  Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko - Danuta Wojtasik - przedstawiła Radnym "Raport o stanie gminy” oraz "Sprawozdanie z wykonania budżetu" za rok 2020,
  po których odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia Pani Burmistrz wotum zaufania i absolutorium.
   
  W obu głosowaniach Radni Miejscy byli JEDNOMYŚLNI - obdarzyli Panią Burmistrz wotum zaufania i udzielili jej absolutorium za rok 2020

   

 • Afrykański pomór świń

  Na prośbę Państwowego Instytutu Weterynaryjnego udostępniamy filmik ,,Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą"

   

  Więcej informacji na stronie

  http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_b.php?strona=zawar_13

 • Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

  Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

  Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski w czterech obszarach tematycznych:

  1. Ochrona praw człowieka
  2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
  3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym
  4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego

   

  Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

   

  Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję online otwierającą Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.!

  Szczegółowe informacje: https://frdl.org.pl/informacje/aktualnosci/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny

  Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.